Archive for the ‘שפרה – מחברי הבלוג לאילנה באהבה’ Category

מחברי הבלוג לאילנה באהבה

23/03/2009

version21

 

אילנה יקרה, רצינו להגיד שאנחנו מאוד מעריכים את פועלך בבלוג ומחוצה לו ומודים לך על שהינך מי שאת J

מלאת אהבה, אימהית, יודעת להגיד מילה טובה לכל מי שזקוק לה וגם לפשר לפעמים כשצריך, כמו בכל "משפחה".

אנחנו מתנצלים על הדרך שבה נעשה המעבר לבלוג החדש אך שמחים שמהר מאוד נכנסנו לעניינים 😉

אוהבים, החברים.