Archive for פברואר, 2011

גופר

26/02/2011

הפעם תמונה של צלחת מאת זוג האמנים אברהם (ז"ל) ופנינה גופר, מזכיר קצת את הפניקס של הבלוג…

הצלחה וכשלון

04/02/2011

"הכשלון הוא בסיס להצלחה והדרך בה ניתן כל דבר"

                                                                             פתגם סיני