Archive for אוקטובר, 2010

ערבית

27/10/2010

לפני בערך שנה קראתי כתבה באחד מאתרי האינטרנט- אנשים חושבים שאסור ללמוד וללמד ערבית בבתי הספר, הטענה הייתה- את השפה של האויבים שלנו אנחנו לא צריכים לדעת.

אח"כ קראתי את התגובות לכתבה ובתור אחת שלמדה 6 שנים ערבית, הגעתי למסקנה שאנחנו חיים בסוג של פרימיטיביות. לא ללמוד שפה בגלל אויבות ולעשות עליה סוג של חרם… זה קצת טיפשי. אנחנו צריכים לפעמים לחשוב על עצמנו ועל מה שאנחנו רוצים- ללמוד עוד שפה, זה דווקא נחמד.

לא הייתי צריכה לקרוא את הכתבה כדי להבין שזאת המציאות. בבי"ס שאני למדתי התחלנו בכיתה י' 20 תלמידים וסיימנו בכיתה י"ב 4 תלמידות. כל בנאדם ששמע שאני לומדת ערבית, התגובה הראשונה שלו הייתה פקיחת עיניים והלם. "מה פתאום את לומדת ערבית?!", זאת הייתה השאלה הקבועה והתשובה שלי הייתה- "למה לא? ערבית היא שפה מעניינת". לא חשבתי לרגע שזאת השפה של האויבים שלנו, כמו שנכתב בכתבה. אף פעם לא חשבתי והסתכלתי על זה בצורה כזאת. למדתי שפה כי אני אוהבת ללמוד שפות, ידעתי שבמקצוע הזה אני אצליח.

פעם אמרו לי שערבית היא שפה אמנותית וציורית, רק כשהתחלתי ללמוד הבנתי עד כמה שזה נכון. היא יכולה להיות קלה ולפעמים קשה, יש בה מילים שמזכירות את השפה שלנו, היא נחשבת לשפה רשמית בישראל, החמישית בתפוצתה בעולם, שפת האם של המדינות השכנות לנו ומשמשת כאחת השפות הרשמיות של האומות המאוחדות.

אז אחרי שקראתם את מה שכתבתי- אתם חושבים שאותם אנשים מהכתבה צודקים? צריך להפסיק ללמד ערבית בתור מקצוע חובה בכיתות ז'-ט'? או שאתם בעד לימוד השפה?

תעתועי ראייה

15/10/2010

כמה דמויות יש בתמונה?